Veel succes allemaal!
Tal van activiteiten en mooi weer!

Wij zijn trots op onze directeur!
Op zaterdag 27 juni 2015 heeft de burgemeester van de gemeente Bladel onze  directeur Paul van de Weijer koninklijk onderscheiden! Zoals het zo mooi heet, heeft het zijn majesteit behaagd om Paul  te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege onder andere zijn grote betrokkenheid bij de Scouting Bladel en de Stichting Peuterspeelzalen gemeente Bladel.
Gefeliciteerd (meester) Paul met deze mooie waardering!

Paul van de Weijer, Lid in de Orde van Oranje Nassau, juni 2015

Op dinsdag 30 juni hebben alle kinderen op de speelplaats voor meester Paul gezongen!
 Paul van de Weijer, Lid in de Orde van Oranje Nassau, juni 2015 Paul van de Weijer, Lid in de Orde van Oranje Nassau, juni 2015